CroVoc- Dein Deutsch- Kroatische Lernportal

CroVocDein Lernportal für die kroatische Sprache

CroVoc » Themen » Grammatik
DeutschKroatisch
Singularjednina»
Pronomenzamjenica»
Pejorativumpejorativ»
Optativoptativ»
Konjugationkonjugacija»
Deklinationdeklinacija»
Grammatikgramatika»
Adjektivpridjev»
Adverbadverb»
Akkusativakuzativ»
Assibilierungsibilarizacija»
bestenajbolja»
Dativdativ»
Determinativdeterminativ»
Diminutivdeminutiv»
Genitivgenitiv»
Hilfsverbpomoćni glagol»
ihrnjezin»
Interjektioninterjekcija»
Komparativkomparativ»
Konjunktionkonjunkcija»
Lokativlokativ»
Nomenimenica»
Nominativnominativ»
Palatalisierungpalatalizacija»
Partizipparticip»
Pluralplural»
Präfixprefiks»
Präpositionprepozicija»
Satzrečenica»
Substantivsupstantiv»
Suffixsufiks»
Verbglagol»

Weitere Themen

Nahrungsmittel

Unterthemen

  • Gemüse
  • Obst
  • Gewürze

Gemüse

Studium

Farben

Natur

Unterthemen

  • Baumarten
  • Pflanzen

Heißgetränke